генетичний

генетичний
-а, -е.
1) Який вказує на походження, розвиток.
2) Прикм. до генетика.
••

Генети́чна епістемоло́гія — підхід в психології, який зосереджується на вивченні розвитку знання.

Генети́чна інформа́ція — отримувані від предків і закладені у спадкоємних структурах організмів у вигляді сукупності генів програми про склад, будову і характер обміну речовин.

Генети́чна ді́я випромі́нювань (радіаці́йний мутагене́з) — спадкові зміни (мутації), що виникають під впливом іонізуючих випромінювань та ультрафіолетового проміння.

Генети́чна тео́рія злочи́нності — концепція, що розглядає як одну з причин злочинності хромосомні порушення у людини.

Генети́чна трансформа́ція — перенесення генетичної інформації від одного організму до іншого за допомогою виділених препаратів ДНК.

Генети́чний ана́ліз — сукупність методів вивчення спадкових властивостей організмів.

Генети́чний бала́нс — поєднання генів, хромосом та геномів у зиготі.

Генети́чний бар'є́р — сукупність генетичних відмінностей між особинами або популяціями, що обумовлюють обмеження схрещувань.

Генети́чний ванта́ж — міра непристосованості популяції до умов навколишнього середовища.

Генети́чний дрейф — зміна генетичної структури популяції, яка не призводить до генотипічного пристосування до середовища.

Генети́чний код — система зашифровки генетичної інформації.

Генети́чний контро́ль — обумовленість біохімічних, фізіологічних або морфологічних процесів генотипом особи.

Генети́чний поліморфі́зм — співіснування в межах популяції двох або декількох різних спадкових форм.

Генети́чний фон — сукупність генів, які, взаємодіючи з даним геном, впливають на реалізацію контрольованої ним ознаки.

Генети́чні ресу́рси — генетичний матеріал, який має фактичну або потенційну цінність.

Генетичні ряди — органічні сполуки з однаковою кількістю атомів вуглецю в молекулі.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "генетичний" в других словарях:

  • генетичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • генетичний — генетический genetic genetisch – той, який вказує на походження, розвиток …   Гірничий енциклопедичний словник

  • епігенетичний — а, е. Той, що виник внаслідок вторинних процесів. •• Епігенети/чні родо/вища родовища корисних копалин, що утворилися пізніше, ніж гірські породи, які їх містять …   Український тлумачний словник

  • медико-генетичний — а, е. Пов язаний з вивченням спадковості і лікуванням захворювань, що передаються у спадок. •• Ме/дико генети/чний контро/ль спостереження за особами спорідненого походження з метою передбачення спадкових захворювань і запобігання їм …   Український тлумачний словник

  • епігенетичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • медико-генетичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • популяційно-генетичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • селекційно-генетичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • епігенетичний — эпигенетический epigenetic еріgenetische – утворений пізніше комплексів, які його містять (про мінерал) …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Кириченко, Фёдор Григорьевич — Фёдор Григорьевич Кириченко укр. Федір Григорович Кириченко Дата рождения: 17 февраля (1 марта …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»